Hawai'i Pono'i

Composed by King David Kalakaua in 1876

Hawai'i pono'i
Nana i kou Mo'i
Ka Lani Ali'i
Ke Ali'i

Makua Lani e
Kamehameha E
Na kaua e pale
Me ke ihe

Hawai'i pono'i
Nana i na Ali'i
Na pua muli kou
Na poki'i

Hawai'i pono'i
E ka Lahui e
'O kau hana nui
E u'i e

Hawai'i's own
Look to your King
The Royal Chief
The Chief

Royal Father
Kamehameha
We shall defend
With spears

Hawai'i's own
Look to your Chiefs
The children after you
The young

Hawai'i's own
O Nation
Your great duty
Strive